Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΟ-ΣΕΚ και απεργία στο ημι-δημόσιο τομέα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΟΑΣ και ΔΕΟΚ
Προειδοποιητική στάση εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Σε σύσκεψη όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τον διάλογο για υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου 2015-2018 που συνομολογήθηκε ως καταρχήν συμφωνία τον Αύγουστο του 2015 και η οποία τελικά υπογράφηκε στις 4/1/2017 μετά και την αποτυχία του κράτους να νομοθετήσει για τα θέματα μισθολογίου.
Η Συμφωνία αυτή προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για τα έτη 2015 και 2016. Για τα έτη 2017-2018 προβλέπεται η εισαγωγή μηχανισμού διασύνδεσης της μεταβολής του μισθολογίου με τη μεταβολή του Ονομαστικού ΑΕΠ. Ακόμη προβλέπει τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας για Νεοεισερχόμενους (μετά τον Οκτώβριο του 2011) και Αορίστου Χρόνου Εργαζόμενους.
Ο μηχανισμός διασύνδεσης της μεταβολής του μισθολογίου με τη μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ που ισχύει για τα έτη 2017- 2018, αναφέρει ρητά ότι συζητείται παραχώρηση αυξήσεων για το όποιο περιθώριο προκύπτει, μετά την καταβολή των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ.
Με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή, συναποτελούμενη από τις συμβαλλόμενες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία κατατέθηκαν τα οικονομικά δεδομένα και η οποία διαπίστωσε ότι για τα έτη 2017-2018 προκύπτει περιθώριο 2% για ικανοποίηση πρόσθετων ωφελημάτων, αυξήσεων ή και επιστροφής αποκοπών.
Παράλληλα τονίζεται ότι από το 2012 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα τρέχει μια αποκοπή μισθών από το 3,8% μέχρι και 17,5% που επιστρέφει στο κράτος πάνω από €250εκ. ετησίως.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ζήτησε όπως το περιθώριο του 2% που προκύπτει για τα έτη 2017-2018 συζητηθεί προκειμένου να αξιοποιηθεί για την επαναφορά αποκοπών, τη βελτίωση της αποζημίωσης υπερωριών και επιδομάτων και τη λύση ειδικών προβλημάτων εργαζομένων.
Ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 31/8/2017 αρνήθηκε να συζητήσει το πιο πάνω ποσοστό διακόπτοντας με αυτό τον τρόπο το διάλογο κατά παράβαση της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Μετά την αντίδραση του Συνδικαλιστικού Κινήματος καθόρισε νέα συνάντηση στις 6/10/17 κατά την οποία δυστυχώς επανέλαβε τα όσα έγραψε στην επιστολή του και παρέπεμψε τη συνέχιση του διαλόγου το Μάρτιο του 2018.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω οι εκπρόσωποι όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μετά από συζήτηση θεωρούν ότι:
1. Η Κυβέρνηση διέκοψε το διάλογο παραβιάζοντας στην ουσία την υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου.
2. Οι προεδρικές εκλογές δεν μπορεί να αποτελούν άλλοθι για την Κυβέρνηση για μη υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου που συνομολογήθηκε από το 2015. Η συμφωνία λήγει το 2018 οπότε δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για υλοποίηση της σε μεταγενέστερο στάδιο.
3. Οι εργαζόμενοι στους κλάδους που καλύπτει η Συμφωνία Πλαίσιο υπέστησαν για 6 σχεδόν χρόνια θυσίες σε αποκοπές μισθών και ωφελημάτων που αποδίδουν στο Κράτος 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αυτό θεωρούν ότι μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας που η ίδια η Κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα έθεσαν μπορεί να αρχίσει η επιστροφή μικρού μέρους από τις αποκοπές.
4. Οι Συντεχνίες χειρίστηκαν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ειλικρίνεια το όλο θέμα και θεωρούν ότι έχει προκύψει αδιέξοδο από τη στάση της επίσημης πλευράς.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω οι εκπρόσωποι όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων αποφάσισαν τη διεκδίκηση των αυτονόητων απαιτήσεων και ως εκ τούτου θα κατέλθουν σε 3ώρη προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 από τις 09:00 ως 12:00 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις καλούν τη Κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της προκειμένου να αποφευχθεί εργασιακή αναταραχή διαφυλάσσοντας την εργατική ειρήνη στον τόπο που βοηθά στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις:
ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, ΠΟΑΣ και ΔΕΟΚ
11/10/2017
Μάτσας - Κυρίτσης: Άλλο δημόσιο, άλλο ιδιωτικός τομέας
Το χάσμα ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δεν φαίνεται να κλείνει. Κάθε φορά που έρχονται στην επιφάνεια διεκδικήσεις από πλευράς δημοσίου, η κοινή γνώμη λοιδορεί τα όποια αιτήματα. Ο ιδιωτικός τομέας πλήττεται πρώτος από μια οικονομική ύφεση με τη μείωση του κύκλου εργασιών να συνεπάγεται απολύσεις και χαμήλωμα μισθών. Ο δημόσιος τομέας είναι πιο ρυθμιζόμενος καθώς διαχρονικά έχει ένα πολύ δυνατό συνδικαλιστικό κίνημα, ενώ δυσκολότερα ο εργοδότης (το κράτος) μπορεί να αποφασίσει να αποκόψει μισθούς. Υπό το βάρος των εκλογών και της ψηφοθηρίας πάντοτε ικανοποιούνταν τα όποια αιτήματα. Αυτή τη φορά το συνδικαλιστικό κίνημα ενωμένο αντικρούει τα όποια επιχειρήματα και όποιες ανησυχίες θέσαμε σχετικά με τα αιτήματά τους για αυξήσεις μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την εξαγγελία τρίωρης στάσης εργασίας στις 26 Οκτωβρίου. 
ΣΕΚ και ΠΕΟ διαμέσου των γενικών γραμματέων Αντρέα Μάτσα και Πάμπη Κυρίτση τονίζουν ότι η Κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τη σύμβαση που υπέγραψε και βρίσκεται σε ισχύ από το 2015. Με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο, αναφέρουν ότι συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή, η οποία διαπίστωσε ότι για τα έτη 2017-2018 προκύπτει περιθώριο 2% για ικανοποίηση πρόσθετων ωφελημάτων, αυξήσεων ή και επιστροφής αποκοπών. «Το 2,7% αυξήσεων που αναφέρει ο Υπουργός, το εξάγει με αυθαίρετο τρόπο διότι συμπεριλαμβάνει την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς το οποίο δεν είχε να κάνει με τη συμφωνία ή με την κοστολόγηση στα πλαίσια του μηχανισμού», επισημαίνει ο κ. Κυρίτσης. 
Τι απαντάτε στις επικρίσεις για προεκλογικές σκοπιμότητες;
Μάτσας: Θα συμφωνούσα εάν βγάζαμε στην επιφάνεια μια καινούργια διεκδίκηση. Η συμφωνία έγινε το 2015, τώρα είναι η ώρα να διαπραγματευτούμε την υλοποίηση της συμφωνίας.
Κυρίτσης: Αυτές είναι αιτιάσεις και αφήνονται υπονοούμενα για μας από τη στιγμή που συνομολογήσαμε τη συμφωνία το 2015. Όταν η σύμβαση υπογράφηκε το 2017 μας επαινούσαν. Μάλιστα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έλεγε το πόσο σοβαροί και υπεύθυνοι είμαστε. Η σύμβαση έχει διάρκεια 4 χρόνια. Πώς μπορεί να συσχετίζεται με τις εκλογές; Είναι αυθαίρετος υπαινιγμός καθώς με αυτή τη λογική θα πρέπει να σταματούν οι εργασιακές σχέσεις όποτε γίνονται εκλογές. Εκτός αν χρησιμοποιούν τις εκλογές ώστε να παραπέμψουν την κοινή γνώμη σε μια παραπλανητική κατεύθυνση.
Δεν θεωρείτε προκλητικό να διεκδικείτε αυξήσεις σε περίοδο που ο ιδιωτικός τομέας υποφέρει;
Κυρίτσης: Παλεύουμε τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Προσπαθούμε ώστε οι διεκδικήσεις μας να έχουν ισορροπίες και λογική επιχειρηματολογία. Ζητούμε να επανέλθουν κάποια εισοδήματα που έχουν αποκοπεί. Χιλιάδες άνθρωποι ζουν στα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Δεν είναι προνομιούχοι. Δεν καταλαβαίνω πώς αυτοί θα βοηθήσουν τον ιδιωτικό τομέα. Οι φτωχοί θα πρέπει να σταματήσουν να διεκδικούν επειδή υπάρχουν πιο φτωχοί; Είναι σωστό επιχείρημα να αφαιρέσουμε και άλλα χρήματα από τους φτωχούς και να τα δώσουμε στους φτωχότερους; Ποια είναι η πρόταση αυτών που έχουν αυξήσεις στα κέρδη τους; Πού είναι η Πολιτεία στους χώρους όπου είναι ανοργάνωτο το συνδικαλιστικό κίνημα έχουν κατακρεουργήσει τους μισθούς;
Μάτσας: Κάνουμε αγώνα και για τον ιδιωτικό τομέα ώστε να επανέλθουν τα ωφελήματα. Όπου ανανεώσαμε τις συλλογικές συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα εδώ και δύο χρόνια επαναφέραμε τα ωφελήματα και πετύχαμε αυξήσεις. Να αναφέρω το παράδειγμα των εργαζομένων στην Αφαλάτωση της Λάρνακας όπου κερδήθηκαν αυξήσεις στις συλλογικές συμβάσεις και Ταμεία Προνοίας, ενώ μαζί με την ΑΤΑ διεκδικήσαμε και πετύχαμε 4,2%. 

Γιατί το κράτος να δώσει €45 εκατ. σε μισθούς και όχι στην ανάπτυξη; 
Μάτσας: Οι εργαζόμενοι αποτελούν ένα βασικό στοιχείο και μια δυνατή παράμετρο που θα επιφέρει την ανάπτυξη. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της εργοδοσίας που θέλει να πλήξει τους μισθούς, αλλά να χτίσουμε στη λογική της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται το μερίδιο που τους αναλογεί στην παραγωγική διαδικασία, είτε στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα.
Κυρίτσης: Ο πιο ασφαλής τρόπος για να έρθει η ανάπτυξη είναι να δοθούν τα χρήματα στους υπαλλήλους που θα τα δώσουν πίσω στην οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον μπακάλη. 

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Απεργία στα νοσοκομεία, παροχές σε φτωχούς συνταξιούχους, σχέδια για νέους πτυχιούχους

The nurses union PASINO, the nurses’ department of PASYDY and the doctors’ union PASYKY staged a two hour strike in the First Aid Departments of all public hospitals in the 28th September in protest against the assault on two nurses. This sort of incidents are frequent according to the health professionals who demand that the state assumes its responsibilities and take all necessary measures to protect its employees. 

Επιχορήγηση διακοπών για χαμηλοσυνταξιούχους που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας

Δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία
Επιμέλεια: Αντρέας Πολυκάρπου
Την παροχή δωρεάν μετακίνησης με λεωφορεία και την επιχορήγηση διακοπών κατά τους χειμερινούς μήνες στα ορεινά για χαμηλοσυνταξιούχους ανακοίνωσε σήμερα η Υπ. Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίοδυ.
Το όλο σχέδιο εφαρμόζεται  στα πλαίσια της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας, η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου τόνισε ότι τα δύο αυτά σχέδια αφορούν σε δικαιούχους του σχεδίου χαμηλοσυνταξιούχων το εισόδημα των οποίων είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο δωρεάν διακίνηση με τα λεωφορεία, η κα. Αιμιλιανίδου είπε ότι « ήδη έχουμε εκδώσει τις κάρτες για αυτά τα πρόσωπα και θα αρχίσουμε την αποστολή τους».
Για το σχέδιο επιχορήγησης κατά τους χειμερινούς μήνες διακοπτών σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων, είπε ότι το σχέδιο καλύπτει την περίοδο από 15/10/2017 μέχρι 31/11/2017 και από 1/1/2018 μέχρι 28/2/2018.
Το εν λόγω σχέδιο θα περιλαμβάνει 4ήμερη διαμονή με πλήρη διατροφή προσθέτοντας ότι όπως υπολογίζεται σε αυτό το σχέδιο θα μπορούν να συμμετέχουν γύρω στους 2,500 χαμηλοσυνταξιούχους και το συνολικό κόστος  ανέρχεται γύρω στις 320 χιλιάδες ευρώ, όπως είπε.
Σημείωσε ότι με αυτό το σχέδιο  «βοηθούμε και τα ξενοδοχεία μας στο ορεινά κατά τους χειμερινούς μήνες και στην εργοδότηση ανέργων».
Πηγή: 
ΚΥΠΕ
οφφσάιτ
Σχέδια για νέους πτυχιούχους και χαμηλοσυνταξιούχους
Σχέδια που αφορούν νέους πτυχιούχους, αλλά και χαμηλοσυνταξιούχους ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου ανακοίνωσε ένα νέο έργο παροχής ευκαιριών σε νέους πτυχιούχους νομικής μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, ώστε να κάνουν την πρακτική άσκηση τους.
Το σχέδιο αυτό έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας να μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση που είναι αναγκαία για τους απόφοιτους νομικής για να μπορούν να ασκήσουν δικηγορία. Με βάση αυτό το σχέδιο θα καλύπτεται μια αμοιβή για πρακτική εξάσκηση των νέων μας της τάξης των 650 ευρώ τον μήνα. Είναι το πρώτο σχέδιο που ανακοινώνεται για πρακτική εξάσκηση νέων σε δικηγορικά γραφεία, θα ακολουθήσει σχέδιο για πολιτικούς μηχανικούς και όλο τα επαγγέλματα όπου προαπαιτούμενο είναι η άσκηση πρακτικής εξάσκησης.
«Η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι να στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε», δήλωσε η κα. Αιμιλιανίδου.
Πρόσθεσε ότι «κάθε χρόνο υπάρχουν 400-450 νέοι πτυχιούχοι νομικής και στόχος είναι να προκηρυχθεί αύριο το σχέδιο και θα υλοποιηθεί από τον παγκύπριο δικηγορικό σύλλογο. Το σχέδιο καλύπτει όλους τοςυ νέους που άρχισαν την άσκηση τους από την 1η Σεπτεμβρίου. Δίδεται η ευκαιρία σε νέα παιδιά να μπορέσουν με αμοιβή να πάρουν τα δικαιώματα που έχουν και να ασκήσουν μετά ένα χρόνο τη δικηγορία. Αυτό το σχέδιο θα εφαρμοστεί και μέχρι το 2020. Ο καθένας μπορεί να βρίσκει το γραφείο της επιλογής του ή και τη Νομική Υπηρεσία. Η αμοιβή αφορά 650 ευρώ, συν κοινωνικές ασφαλίσεις και ασφάλεια εργοδότη».
Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης, το Υπουργικό ενέκρινε άλλα δύο σχέδια για χαμηλοσυνταξιούχους. για όλους όσοι έχουν εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.
Πρόκειται για πρόταση των Υπουργείων Εργασίας και Μεταφορών και αφορά την παροχή δωρεάν διακίνησης με τα λεωφορεία όλων των δικαιούχων του σχεδίου ενίσχυσης συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα. Ως τώρα κατέβαλλαν το 50% αντιτίμου, σήμερα η διακίνηση θα είναι δωρεάν. Ήδη εκδόθηκαν οι κάρτες διακίνησης για αυτά τα άτομα και θα αρχίσουμε την αποστολή τους.
Δεύτερο σχέδιο αφορά χαμηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους του σχεδίου ενίσχυσης και συγκεκριμένα την επιχορήγηση διαμονής τους κατά τους χειμερινούς μήνες για διακοπές σε ξενοδοχεία των ορεινών θέρετρων. Θα μπορούν να διαμένουν σε ξενοδοχεία ορεινών θέρετρων για τις περιόδους από 15.10.2017  μέχρι 31.11.2017 και από 1.1.2018 μέχρι 28.2.18 και θα καλύπτουμε τετραήμερη διαμονή με πλήρη διατροφή. Θα μπορούν να συμμετέχουν 2500 χαμηλοσυνταξιούχοι και το συνολικό κόστος του σχεδίου ανέρχεται σε 320 χιλιάδες ευρώ. «Στόχος είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και ξενοδοχεία μας στα ορεινά θέρετρα και την εργοδότηση ανέργων, και να μπορέσουμε να δώσουμε επιχορηγημένες διακοπές στους χαμηλοσυνταξιούχους», κατέληξε η Υπουργός.
Πηγή: philenews

Ανεργία, όροι απασχόλησης στο δημόσιο, συνέντευξη Αιμιλιανίδου

Ετήσια μείωση της ανεργίας στο 10,6% το 2ο τρίμηνο 2017
offsite
Η ανεργία συνέχισε να ακολουθεί πτωτική πορεία σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο του 2017, υποχωρώντας στο 10,6% του εργατικού δυναμικού σε σχέση με το 12,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.
Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζεται στον τομέα των υπηρεσιών (80,3%).
Πτώση σημειώθηκε και στους υπαλλήλους που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης στο 12,8% έναντι 14,1% την ίδια περίοδο πέρσι. Στο 16% μειώθηκαν και οι εργαζόμενοι με καθεστώς προσωρινής εργασίας έναντι 18,5% το 2ο τρίμηνο του 2016.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας, το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της, αναφέρεται ότι με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2017, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 424.807 άτομα ή 61,4% του πληθυσμού, άνδρες 66,6% και γυναίκες 56,7%, σε σύγκριση με 417.080 άτομα ή 61,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.


Απασχολούμενοι
«Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 379.842 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 54,9% - άνδρες 59,9%, γυναίκες 50,4% - σε σύγκριση με 366.742 άτομα (53,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016», προστίθεται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 44.965 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 10,6% του εργατικού δυναμικού  - άνδρες 10,1%, γυναίκες 11,1% - σε σχέση με 50.339 άτομα ή 12,1% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι.
Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 71,0%, αναφέρεται και διευκρινίζεται ότι το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 76,2% και για τις γυναίκες 66,2%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 το ποσοστό ήταν 69,8%, άνδρες 74,9% και γυναίκες 65,0%.
Σημειώνεται παράλληλα ότι στις ηλικίες 55-64 ετών το ποσοστό απασχόλησης ήταν 53,7% σε σχέση με 52,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνει ο τομέας των υπηρεσιών με 80,3%.
Ακολουθούν οι τομείς της βιομηχανία και της γεωργίας με ποσοστά 17,3% και 2,4% αντίστοιχα.

Για το 2016
Για το 2ο τρίμηνο του 2016 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: υπηρεσίες 79,4%, βιομηχανία 16,9% και γεωργία 3,7%, αναφέρεται.
Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 12,8% της συνολικής απασχόλησης ή 48.666 άτομα (άνδρες 10,3%, γυναίκες 15,6%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2016 ήταν 14,1% (άνδρες 12,2%, γυναίκες 16,1%).
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, από το σύνολο των απασχολουμένων, το 87,3% ή 331.694 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 16,0% ή 53.221 άτομα είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 85,3% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 18,5% είχε προσωρινή εργασία.

Πηγή: 
KYΠΕ

Οι όροι απασχόλησης εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου ενώπιων συντεχνιών

Inbusiness.com.cy
Το προσχέδιο των όρων απασχόλησης των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινοποίησε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι συντεχνίες καλούνται να παραδώσουν τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων όρων μέχρι τις 20 Οκτωβρίου του 2017. Όταν ολοκληρωθεί ο διάλογος με τις συντεχνίες το τελικό κείμενο των διατάξεων θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Το προσχέδιο με τους όρους απασχόλησης, το οποίο κατέχει το ΚΥΠΕ, αποτελείται από έξι κεφάλαια που είναι τα ακόλουθα: Γενικά, Καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, Μη οικονομικά ωφελήματα, Οικονομικά ωφελήματα, Αξιολόγηση και Τερματισμός απασχόλησης.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΟΗΟ – ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία τόνισε ότι τα δικαιώματα των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου «πρέπει να είναι ανάλογα και συγκρίσιμα με τους αντίστοιχους μόνιμους υπαλλήλους που εκτελούν ίδια ή παρόμοια καθήκοντα».

Εξάλλου, μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Αντώνης Νεοφύτου είπε ότι «όταν ξεκίνησε ο διάλογος θέσαμε το θέμα ότι οι αορίστου χρόνου που εργάζονται δίπλα από μόνιμους υπαλλήλους και επιτελούν την ίδια εργασία θα πρέπει να έχουν τα ίδια ωφελήματα».

Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ένα – ένα τα ωφελήματα των εργαζομένων αορίστου χρόνου όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι άδειες ανάπαυσης, οι άδειες ασθενείας και τα ταμεία ευημερίας, έτσι ώστε αυτά να είναι τα ίδια όπου εργάζονται μαζί μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι, σημείωσε.

Όπως είχε δηλώσει αρχές Σεπτεμβρίου στο ΚΥΠΕ η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Λένια Ορφανίδου, στους όρους εισάγονται κάποιες νέες διατάξεις που αφορούν το θέμα του πειθαρχικού κώδικα και της αξιολόγησης.

Η κ. Ορφανίδου είπε ακόμη ότι το κείμενο ουσιαστικά, κωδικοποιεί και ενοποιεί το ό,τι υπάρχει και ό,τι γίνεται σήμερα από πλευράς όρων απασχόλησης των εργαζομένων αορίστου χρόνου χωρίς να διαφοροποιείται κάτι σημαντικά.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ
……….
OHO –ΣΕΚ : Απειλεί με εργασιακή κρίση
Offsite.com.cy  27/09/2017 - 11:36
Τα προβλήματα στην υλοποίηση της συμφωνίας πλαισίου 2015-2018 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα συζητηθούν διεξοδικά στην αυριανή συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της ΟΗΟ-ΣΕΚ, που θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο, από τις 11:30 μέχρι τη 13:00.
Σε ανακοίνωσή της, η ΣΕΚ αναφέρει πως η ηγεσία της ΟΗΟ θα επαναβεβαιώσει την πεποίθησή της πως η συμφωνία πλαίσιο θα πρέπει να υλοποιηθεί, αφού δικαιολογείται η απαίτηση για μείωση της μόνιμης αποκοπής των μισθών που επιβλήθηκε εξαιτίας των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης.
Παράλληλα, θα καταστεί ξεκάθαρο πως η μείωση της αποκοπής δεν δημιουργεί καμιά οικονομική ανατροπή, αφού στη συμφωνία πλαίσιο η μεταβολή του μισθολογίου διασυνδέεται με τα αποτελέσματα της οικονομίας.
«Σε περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας από τον εργοδότη που στην παρούσα φάση είναι η ίδια η Κυβέρνηση θα προκληθεί ενδεχομένως εργασιακή αναταραχή, για την οποία δεν θα ευθύνονται οι εργαζόμενοι», καταλήγει η ανακοίνωση.

Φορτώνουν μόνο υποχρεώσεις στους αορίστου χρόνου
Fileleftheros 27/9/2017
Προβληματισμός επικρατεί ανάμεσα στις γραμμές των χιλιάδων εργαζομένων αορίστου χρόνου εργασίας στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η Κυβέρνηση επιδιώκει να τους εξομοιώσει με το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό μόνο στο σκέλος των υποχρεώσεων και παραμερίζει αυτό της βελτίωσης των όρων απασχόλησης.
Οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ και ΣΕΚ έχουν ενώπιόν τους το προσχέδιο των όρων απασχόλησης των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που τους κοινοποίησε την περασμένη εβδομάδα το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), το οποίο μελετούν και θα υποβάλουν εισηγήσεις και παρατηρήσεις ώς τις 20 Οκτωβρίου. Χθες, συνήλθαν τα συλλογικά όργανα της ΠΑΣΥΔΥ τα οποία αποφάσισαν να διεκδικήσουν εξομοίωση των αορίστων επί όλων των ζητήματων κατ’ αναλογία με το μόνιμο τακτικό προσωπικό, τους αντίστοιχους υπαλλήλους με τους οποίους διεκπεραιώνουν ίδια ή παρόμοια καθήκοντα. 
Εντός των επόμενων ημερών συνέρχονται και τα συλλογικά όργανα της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και της ΟΗΟ-ΣΕΚ για να εξετάσουν το πολυσέλιδο έγγραφο του ΤΔΔΠ.
Πιο συγκεκριμένα, συντεχνιακές πηγές ανέφεραν στον «Φ» ότι η Κυβέρνηση στο έγγραφό της έχει κωδικοποιήσει και ενοποιήσει νομοθεσίες, εγκυκλίους και κανονισμούς που ρυθμίζουν σειρά ζητημάτων, όπως εξέταση πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων, αδειοδότηση για δεύτερη εργασία, άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων κ.λπ., χωρίς όμως να περιλαμβάνει βελτίωση των όρων απασχόλησης.

Όπως εξήγησαν συντεχνιακά στελέχη, στο έγγραφο δεν περιλαμβάνονται διατάξεις ρύθμισης ουσιαστικών αιτημάτων που διεκδικούν όπως η βελτίωση της άδειας ανάπαυσης και ασθένειας και άλλα συναφή ωφελήματα.
Σήμερα δικαιούνται άδεια ανάπαυσης 20 ημέρες ετησίως και άδεια ασθενείας 28. Η ανέλιξη του υπαλλήλου αποτελεί ένα αίτημα στο οποίο οι συντεχνίες αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση, υποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί ένας γραφέας να παραμένει σε όλη τη σταδιοδρομία του καθηλωμένος στο ίδιο επίπεδο, αλλά θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανελιχθεί στο αμέσως επόμενο. Το τρίτο αίτημα που εγείρει το συνδικαλιστικό κίνημα αφορά το συνταξιοδοτικό μέλλον των εργαζομένων αορίστου χρόνου. Σήμερα δεν επωφελούνται κανενός συνταξιοδοτικού ωφελήματος από το κράτος.

Ζ.Αιμιλιανίδου: «Δημιουργία κοινωνίας για όλους ο βασικός στόχος της Κυβέρνησης»
Από
 -
27/09/2017
Παρά τις τελευταίες θετικές εξελίξεις που σημειώνονται, το κράτος δεν επαναπαύεται και, αναγνωρίζοντας τις διάφορες προκλήσεις που υπάρχουν, συνεχίζει την προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες, διαβεβαίωσε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε χαιρετισμό στη συνέντευξη Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, τον οποίο διάβασε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Ασσιώτης.
Στο χαιρετισμό αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη Δημογραφική Έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2014, ο αριθμός των ηλικιωμένων της Κύπρου έχει αυξηθεί σημαντικά, ως αποτέλεσμα της αύξησης της μέσης διάρκειας ζωής και της παράλληλης μείωσης της γεννητικότητας. Το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας, για τα άτομα άνω των 65 ετών, έχει μειωθεί κατακόρυφα, από 46,4% το 2009 σε 17,3% το 2015. Το ποσοστό των ατόμων με ηλικία άνω των 65 ετών που αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις έχει επίσης μειωθεί από 9,5% το 2009 σε 5,1% το 2015.
Όπως σημειώνεται, πολιτική της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες που θα επιτρέψει στα άτομα της τρίτης ηλικίας να ζουν σε ένα περιβάλλον που θα ενισχύει τις δυνατότητές τους, θα προάγει την ανεξαρτησία τους και θα τους παρέχει την κατάλληλη αναγκαία υποστήριξη και φροντίδα προϊόντος του χρόνου.
Πρόσφατα, προστίθεται, η Κύπρος αξιολογήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE), η οποία διαπίστωσε ότι έχουμε πετύχει να εναρμονίσουμε το σύστημα κοινωνικής προστασίας με τις δημογραφικές αλλαγές και τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, ότι προωθήσαμε μέτρα για την αγορά εργασίας, ώστε να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού και ότι προωθήσαμε μέτρα για να διασφαλισθεί η ποιότητα της ζωής όλων των ηλικιών και για να διατηρηθεί η δυνατότητα επιλογής της ανεξάρτητης διαβίωσης.
Η Στρατηγική της Κύπρου για τους Ηλικιωμένους εδράζεται σε τέσσερις στόχους που είναι η ενθάρρυνση για παράταση του εργασιακού βίου και διατήρηση της ικανότητας για εργασία, η προώθηση και διασφάλιση των δυνατοτήτων συμμετοχής, μη διάκρισης και κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων, η προώθηση και διαφύλαξη της αξιοπρέπειας, της υγείας και της ανεξαρτησίας στην τρίτη ηλικία και η διατήρηση και ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.
Στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε ότι λήφθηκαν μέτρα όπως η προώθηση νέων Σχεδίων παροχής κινήτρων για εργοδότηση ανέργων και οικονομικά αδρανών ομάδων του πληθυσμού, στα οποία περιλαμβάνεται και ειδικό Σχέδιο για εργοδότηση ατόμων 50 ετών και άνω, ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης από το δημόσιο, ημικρατικό και ιδιωτικό τομέα, ενδυνάμωση των μέτρων προαγωγής της υγείας, περίθαλψης και προστασίας, πρόληψης ασθενειών και τραυματισμών σε όλες τις ηλικίες καθώς επίσης και η στήριξη ευάλωτων ηλικιωμένων που χρειάζονται φροντίδα μέσω και της υιοθέτησης πρόσφατα σχετικού Διατάγματος από την Υπουργό.
Πηγή: ΚΥΠΕ


Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΟ για ιδιωτικοποιήσεις, κατώτατο και εργατικά ατυχήματα, συντεχνίες ΑΤΗΚ για Ελεγκτή και ΕΤΥΚ για Ταμεία Προνοίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οι εργαζόμενοι είναι ανάστατοι αλλά και αποφασισμένοι
Το τελευταίο διάστημα όπου οι Δήμοι προσπαθούν στην ετοιμασία των προϋπολογισμών για το 2018 να βρουν λύσεις για τον ισοσκελισμό τους, χρησιμοποιούν ακόμα ένα εργαλείο σε βάρος των εργαζομένων. Αυτό της πλήρους ή μερικής ιδιωτικοποίησης της πλέον βασικής υπηρεσίας που ο κάθε Δήμος προσφέρει στους δημότες, αυτή της υπηρεσίας περισυλλογής σκυβάλων.
Με πρόφαση την πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών για απαγόρευση πρόσληψης προσωπικού, ακόμα και σε αυτή τη βασική υπηρεσία, αλλά και την αδυναμία να ανανεώσουν τα σκυβαλοφόρα οχήματα ήδη ο Δήμος Έγκωμης έχει αποφασίσει μερική αγορά υπηρεσιών, ενώ ακολουθούν και άλλοι που εξέφρασαν την ίδια πρόθεση.
Οι εργαζόμενοι και το Συνδικαλιστικό Κίνημα είναι ανάστατοι αλλά και αποφασισμένοι να προστατεύσουν τις εργασιακές σχέσεις, να διαφυλάξουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και να αποτρέψουν το ξεπούλημα στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Παράλληλα, θέλουν για άλλη μια φορά να κακίσουν τη συνεχιζόμενη πολιτική του Τ.Δ.Δ.Π. και την πλήρη άρνηση να συνεργασθεί για τη σωστή στελέχωση των υπηρεσιών σκυβάλων των Δήμων ενώ την ίδια ώρα προβαίνει σε υποδείξεις προς τους Δήμους για υιοθέτηση άλλων μορφών εργοδότησης ακόμα και παράνομων που οδηγούν σε πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ήδη σε γενικές συνελεύσεις στους επηρεαζόμενους Δήμους αποφασίστηκε η δυναμική αντίδραση σε περίπτωση υλοποίησης αποφάσεων για αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες.
Το επιχείρημα για μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών είναι παραπλανητικό γιατί την ίδια ώρα διαβεβαιώνουν ότι δεν θα απολυθούν εργαζόμενοι και επιπλέον θα υποστούν το κόστος της αγοράς υπηρεσιών το οποίο θα αυξάνεται με κάθε ανανέωση των συμβολαίων.
Σαν ΣΗΔΗΚΕΚ καλούμε τους εργαζόμενους να μείνουν ενωμένοι γύρω από το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά αποφασισμένοι να αντιδράσουν άμεσα και δυναμικά σε τέτοια φαινόμενα.
Από τη ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
14 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Η ΠΕΟ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την μεγάλη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στο τόπο μας, η οποία όπως φαίνεται από τα επίσημα από το 2014 τείνει να είναι συνεχής.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία το πρώτο εξάμηνο του 2017 γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συνολικά 1053 ατυχήματα, αυξημένα κατά 21,7% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016 που γνωστοποιήθηκαν 865 ατυχήματα. Αυτή η αύξηση ξεπερνά ακόμα και την αύξηση του 19,4% που παρουσιάστηκε για ολόκληρο το 2016 σε σχέση με το 2015.
Η απορρύθμιση της εργασίας η οποία δυστυχώς εντείνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αποδεικνύεται ως ο καθοριστικός παράγοντας για την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων.
Είναι ξεκάθαρο ότι τα μέτρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία υποβαθμίζονται λόγω των περικοπών που γίνονται από τους εργοδότες στα πλαίσια της μείωσης του εργατικού κόστους αλλά και της εντατικοποίησης της εργασίας που επιβάλλει το κυνήγι για το κέρδος, στο βωμό του οποίου θυσιάζονται τόσο η πρόληψη, όσο και τα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
Η ασφάλεια και η υγεία είναι δικαίωμα για τους εργαζόμενους και υποχρέωση των εργοδοτών.
Απαιτούμε από τους εργοδότες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους έναντι των εργαζομένων και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι εργαζόμενοι να επιστρέφουν στα σπίτια τους υγιείς και αρτιμελής.
Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για αποτροπή των εργατικών ατυχημάτων και οι συστηματικοί έλεγχοι απαιτείται να είναι συνεχώς πρώτη προτεραιότητα για την πολιτεία. Οι καθορισμένες εκστρατείες και οι δημόσιες νουθεσίες προς τους εργοδότες δεν μπορούν από μόνες τους να τιθασεύσουν το φαινόμενο της υποβάθμισης των ζητημάτων ασφάλειας και υγείας από μεγάλη μερίδα των εργοδοτών.
Τα στοιχεία που δείχνουν την μεγάλη και συνεχή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, κτυπούν το καμπανάκι.
Επιβάλλεται να γίνει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για αντιμετώπιση του φαινομένου της αύξησης των εργατικών ατυχημάτων και μια συνολική αξιολόγηση όλων των μηχανισμών που ασχολούνται με τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Απαιτείται να γίνει υποχρέωση όλων των εργοδοτών να παρέχουν κατάρτιση και γνώση στους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους στα θέματα ασφάλειας και υγείας.
Χρειάζεται επίσης το Υπουργείο Εργασίας να εντατικοποιήσει τη δράση του στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας και να είναι αποφασιστικό και αμείλικτο έναντι όσων εργοδοτών παραβιάζουν τη νομοθεσία.
5/9/2017

Ανακοίνωση ΠΕΟ για δηλώσεις Υπ.Οικ για κατώτατο μισθό

Με μεγάλη έκπληξη και δυσφορία ακούσαμε την τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών ότι ο κατώτατος μισθός, οποίος με διάταγμα της Υπουργού Εργασίας καλύπτει ένα μικρό αριθμό επαγγελμάτων, του φαίνεται πολύ ψηλός.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι σε μια χώρα που, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat, είναι πρωταθλήτρια σε όλη την Ε.Ε στην μείωση των μισθών και στη διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας , αντί ο Υπουργός Οικονομικών να προβληματίζεται και να βασανίζεται πως θα αυξηθούν οι μισθοί και να μειωθεί η κοινωνική ανισότητα, να προβληματίζει πως θα μειωθεί ο κατώτατος μισθός…
Θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ο Υπουργός Οικονομικών ότι μια τέτοια κίνηση από πλευράς της κυβέρνησης Αναστασιάδη θα είναι ουσιαστικά μήνυμα για νέα επίθεση γενικότερα στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν σχεδόν πληρώσει σχεδόν αποκλειστικά την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου στα πλαίσια της κρίσης.
Εννοείται ότι σε μια τέτοια προσπάθεια θα βρει το συνδικαλιστικό κίνημα κάθετα αντίθετο και αντιμέτωπο.
9/9/2017

Eπίθεση συντεχνιών Cyta εναντίον του Γεν. Ελεγκτή

Offsite.com.cy
Aδόκιμη, αφοριστική, απαξιωτική ,προσβλητική και ισοπεδωτική χαρακτηρίζει η ΠΑΣΕ ΑΤΗΚ αναφορά του Γενικού Ελεγκτή , στη συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, για κακή κουλτούρα και τη θέση του ότι η Cyta αποτελεί κακό παράδειγμα διαχείρισης δημόσιου χρήματος.
Σε ανακοίνωση η ΠΑΣΕ ΑΤΗΚ αναφέρει ότι είναι αντίθετη με τακτικισμούς "που αναδύθηκαν και ενεργούν επιλεκτικά προς την κατεύθυνση εργολαβικής αποδόμησης της Cyta για την αχαλίνωτη κερδοσκοπική άλωση της. Προφανώς δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αλλά το ξεπούλημα του οργανισμού".
Η συντεχνία αναφέρει ότι οι υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή αποτελούν ένα καλό εργαλείο βελτίωσης, σε βάθος χρόνου, ωστόσο σημειώνει ότι ο Ελεγκτής "δεν μας έχει όμως συνηθίσει σε ασαφείς και αόριστες τοποθετήσεις που δίνουν τροφή στους κακεντρεχείς και εποφθαλμιούντες τον οργανισμό".
"Αναμέναμε ότι στα πλαίσια του οράματος και των αξιών, αλλά πολύ περισσότερο του κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς της ελεγκτικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας, θα εντόπιζε και τις παθογένειες αυτής της κουλτούρας, που πηγάζει από το πρόβλημα ότι το κράτος δεν έχει δομηθεί για να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά την εσωτερική λογική του ίδιου του κρατικού συστήματος. Κατά συνέπεια, αλλαγή του κράτους δεν επιτυγχάνεται μέσα από παρέμβαση με αποσπασματικό τρόπο σε επιμέρους προβλήματα, όπως προφανώς είναι και αυτά που ταλανίζουν την Cyta", αναφέρει μεταξύ άλλων στην μακροσκελή ανακοίνωσή της η συντεχνία.
Σε άλλο σημείο η συντεχνία αναφέρει ότι είναι γεγονός, ως αναφέρθηκε σε επίσημη τοποθέτηση του Γενικού Ελεγκτή στη Βουλή, ότι καμία ποινική υπόθεση δεν προκύπτει εναντίον του Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (ΑΑΕΔ) της Cyta, Μιχάλη Αχιλλέως, σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία.
"Αναμένουμε από μέρους του Γενικού Ελεγκτή, στην έκταση που έτυχε ο διασυρμός, μια ανάλογα υπεύθυνη στάση δημόσιας αποκατάστασης της φήμης του ονόματος και της υπόληψης του ΑΑΕΔ. Θα πρέπει επίσης το ΔΣ τάχιστα να ενεργήσει δεόντως για αποκατάσταση της αλήθειας και της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του, αφού προφανώς επηρεάζονται τα συμφέροντα και της ίδιας της Cyta", προστίθεται.
Για τα παρεμφερή ωφελήματα του προσωπικού η συντεχνία αναφέρει ότι έγινε επιλεκτική αναφορά και ότι αυτά στα οποία αναφέρεται ο Γενικός Ελεγκτής είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Cyta και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού της και περιλήφθηκαν σε σχετικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή και άλλες σχετικές συμφωνίες.
"Τα ωφελήματα προνοούνται στους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς που αποτελούν νομοθεσία του Κράτους. Η ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ) αναμένει ότι ο Γενικός Ελεγκτής στα πλαίσια της ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας, θα προβεί στις δέουσες διευκρινήσεις και θα ενεργήσει με τρόπο ώστε πρακτικά και ουσιαστικά να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων που υπηρετεί", καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: 
KYΠΕ

ΓΓ ΕΤΥΚ: «Αναξιόπιστο το κράτος, αναφορικά με τα κουρεμένα ταμεία προνοίας»

Offsite.com.cy
Οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν ξεγελαστεί με το χειρότερο τρόπο”
Έλενα Γεωργίου 
Η πρόσφατη απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για τα κουρεμένα ταμεία προνοίας αποτελεί ένα πλήγμα στον ιερό θεσμό των ταμείων προνοίας, πλήγμα στην ίδια την αξιοπιστία του κράτους, απέναντι στους πολίτες του, δήλωσε ο ΓΓ της ΕΤΥΚ, Χρήστος Παναγίδης. Μιλώντας ύστερα απο τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του κινήματος Οικολόγων Γιώργο Περδίκη στη βουλή, ο κύριος Παναγίδης επανέλαβε ότι το 2013, 1400 εργαζόμενοι στην τράπεζα Κύπρου πίστεψαν και στηρίχθηκαν στις δεσμέυσεις της κυβέρνησης και αποχώρησαν απο την εργασία τους. Ο κύριος Παναγίδης σημείωσε ότι τέσσερα χρόνια μετά “θα πρέπει να τους πούμε ότι κακώς πιστέψατε στις δεσμέυσεις και δεν θα πάρετε σεντ απο τα κουρεμένα ταμεία προνοία σας”
Ο ΓΓ της ΕΤΥΚ κάλεσε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή του, αποκαθιστώντας το αίσθημα του δικαίου, αλλά και την εμπιστοσύνη στον ιερό θεσμό των ταμείων προνοίας, αλλά και στην ίδια την κυβέρνηση.
Γιώργος Περδίκης: “ Είναι θέμα πολιτικής αξιοπιστίας και ζωής για 1400 εργαζόμενους”
Ο Πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία πολιτών Γιώργος Περδίκης, δήλωσε ότι το κίνημα υποστηρίζει το αίτημα των τραπεζικών υπαλλήλων, αλλά και άλλων εργαζομένων.
“Θεωρούμε την τελευταία εξαγγελία του Υπουργού Οικονομικών ως μη ικανοποιητική.Eχω αποστείλει σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της βουλής, να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία απο τη μεριά της βουλής, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον δύο επιστολές του Υπουργού Οικονομικών προς τον τέως Πρόεδρο της βουλής Γιαννάκη Ομήρου και στα πολιτικά κόμματα, στα οποία ο Υπουργός Οικονομικών δεσμεύεται για πλήρη αποκατάσταση των ταμείων προνοίας, μετά την έξοδο απο το μνημόνιο”. 
Ο Γιώργος Περδίκης σημείωσε ότι τα οικονομικά του κράτους επιτρέπουν ώστε να υπάρξει μια συμφωνία που να υλοποιεί τη δέσμευση τουν Υπουργού Οικονομικών.
Τί αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο
Τον περασμένο Ιούλιο, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο επιπρόσθετης αναπλήρωσης για τα μέλη των ταμείων προνοίας που είχαν υποστεί ζημιές απο το κούρεμα του 2013.
Όπως είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, το σχέδιο αφορά 166 εκ ευρώ. Το 2013/2014 ήδη είχε δοθεί αποζημείωση ύψους 302 εκ ευρώ προς τα ταμεία προνοίας που έχουν υποστεί ζημιά. Ο Χάρης Γεωργιάδης είχε αναφέρει ότι με αυτή τη δεύτερη αναπλήρωση υλοποιείται ο πολιτικός στόχος, η δέσμευση για περιορισμό της ζημιάς για το κάθε μέλος στο 25%, άρα κάλυψη του 75%, με ανώτατο όριο τις 100 χιλιάδες ευρώ ανα μέλος, ώστε να μην τίθενται τα μέλη των ταμείων προνοίας σε ευνοικότερη μοίρα απο τους ίδιους τους καταθέτες.Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Αυξήσεις στον ευρύτερο δημόσιο και κατάρτιση ΕΕΕ

ΟΗΟ-ΣΕΚ προς ΥΠΟΙΚ: Υπάρχουν περιθώρια για αυξήσεις

Να τηρηθεί η συμφωνία - πλαίσιο που υπογράφηκε στην αρχή του 2017 ζητούν οι συντεχνίες από τον αρμόδιο υπουργό Χάρη Γεωργιάδη, δήλωσε στον ACTIVE, o ΓΓ της ΟΗΟ- ΣΕΚ Αντρέας Ηλία, εξηγώντας ότι υπάρχουν τα περιθώρια.
 
«Μέσα από τη συμφωνία είχε επιτευχθεί μια καινοτομία. Διασυνδέθηκε η μεταβολή του μισθολογίου με τα αποτελέσματα της οικονομίας, το ονομαστικό ΑΕΠ.  Υπάρχει μια επιτροπή η οποία συστάθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη τις συντεχνίες και το υπ. Οικονομικών. Κατατέθηκαν τα δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν ότι υπάρχει περιθώριο πέραν από την καταβολή των προσαυξήσεων και της μισής ΑΤΑ, για περαιτέρω διάλογο».
Ο κύριος Ηλία υπενθύμισε ότι στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάρχει μια αποκοπή μισθών που αρχίζει από το 3,8% και προοδευτικά φθάνει στο 17,5% και επιστρέφει στο κράτος 250 και πλέον εκατομμύρια ανά έτος.

Από τη στιγμή συμπλήρωσε, που υπάρχουν τα περιθώρια και δε δημιουργείται οικονομική ανατροπή, έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να συζητήσει μαζί μας επαναφορά μέρους αυτής της αποκοπής η οποία δόθηκε στο πλαίσιο  αντιμετώπισης της κρίσης. Επανέλαβε δε, ότι τα τελευταία τρίμηνα υπάρχει θετικός ρυθμός ανάπτυξης και ζητούμενο είναι μερίδιο από τον παραγόμενο πλούτο και τη μεγέθυνση της οικονομίας, στη βάση μια σύμβασης που υπογράφηκε στην αρχή του χρόνου.

Το κράτος κατέληξε ο Αντρέας Ηλία, οφείλει να συζητήσει τη μείωση της αποκοπής που επιβλήθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης.
 
  Άντρη Δανιήλ   

121 λήπτες ΕΕΕ βρήκαν δουλειά στα προγράμματα κατάρτισης

Offsite.com.cy
Ποια προγράμματα ανέργων τρέχουν
Επιμέλεια: Αντρέας Πολυκάρπου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας τα τρία πρώτα προγράμματα για Κατάρτιση Ανέργων για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Φροντίδας προς Άτομα με Τετραπληγία ή Παραπληγία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι άνεργοι λαμβάνουν κατάρτιση σε ιδρυματικό, αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες φροντίδας σε πρόσωπα με τετραπληγία ή παραπληγία.

51 άνεργοι 
 
Με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων προγραμμάτων του Σχεδίου, έχουν καταρτιστεί 51 άνεργοι, περιλαμβανομένων και άνεργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), οι οποίοι μπορούν άμεσα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα με τετραπληγία ή παραπληγία.
 
Παράλληλα, εφαρμόζεται και το Σχέδιο Εργοδότησης Φροντιστών για Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς Άτομα με Τετραπληγία ή Παραπληγία, μέσω του οποίου επιδοτούνται οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία για την απασχόληση των φροντιστών, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες φροντίδας στα άτομα με αναπηρία.
 
Τα πιο πάνω Σχέδια, τα οποία προκηρύχθηκαν το Δεκέμβριο 2016 και συνεχίζουν να εφαρμόζονται, αποτελούν μέρος πακέτου Σχεδίων που έχουν ως ομάδα στόχου τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και περιλαμβάνουν: Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις, Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία, Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιών Φροντίδας) προς Δικαιούχους Φροντίδας στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Πρόγραμμα κατάρτισης δικαιούχων ΕΕΕ
Την ίδια στιμγή 121 λήπτες ΕΕΕ συμπεριλήφθηκαν σε πρόγραμμα κατάρτισης που ολοκληρώθηκε. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα για Κατάρτιση Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) στην Ξενοδοχειακή / Επισιτιστική Βιομηχανία.
Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άνεργοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καταρτίζονται σε επαγγέλματα υψηλής ζήτησης που αφορούν στην τουριστική βιομηχανία.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος του Σχεδίου, έχουν καταρτιστεί 121 άνεργοι δικαιούχοι ΕΕΕ, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί σε επιχείρηση /οργανισμό της ξενοδοχειακής/επισιτιστικής βιομηχανίας για ολοκλήρωση και του επιχειρησιακού μέρους του προγράμματος.
Το πιο πάνω Σχέδιο, το οποίο προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο 2016 και συνεχίζει να εφαρμόζεται, αποτελεί μέρος πακέτου Σχεδίων που υλοποιούνται και έχουν ως στόχο την ένταξη των ανέργων δικαιούχων ΕΕΕ στην αγορά εργασίας.

Πηγή: 
ΚΥΠΕ

Φρένο έβαλε ο ΥΠΟΙΚ, Χάρης Γεωργιάδης, στις συντεχνιακές επιδιώξεις για παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων
Offsite.com.cy

Επιμέλεια: Τάσος Αναστάση

Φρένο βάζει ο υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, στις συντεχνιακές επιδιώξεις για παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων και μείωση των αποκοπών επί των μισθών, προς όφελος μερικών δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, οι οποίοι εργοδοτούνται σε ημικρατικούς οργανισμούς και στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλους οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ωρομίσθιο προσωπικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος».
Ο υπουργός Οικονομικών απαντώντας αρνητικά στις συντεχνίες προτάσσει «την ανάγκη διατήρησης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και την υποχρέωση της ορθής ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης». 

Πρόσφατα ο ΥΠΟΙΚ, έκανε μια «εμπρηστική» δήλωση, σε σχέση με το ύψος του κατώτατου μισθούστην Κύπρο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, ο κατώτατος μισθός, οποίος με διάταγμα της Υπουργού Εργασίας καλύπτει ένα μικρό αριθμό επαγγελμάτων, του φαίνεται πολύ ψηλός.

Βλέπουν απεργιακά μέτρα οι Συντεχνίες

Η τοποθέτηση του ΥΠΟΙΚ, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε δυσφορία ανάμεσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, που ήδη καλοβλέπει τη λήψη απεργιακών μέτρων, αφού έχει ειλημμένες αποφάσεις από τα συλλογικά του όργανα.

Λόγο για παραβίαση της συμφωνίας πλαίσιο κάνουν οι γ.γ. της ΣΕΚ και της ΠΕΟ, Ανδρέας Μάτσας και Πάμπης Κυρίτσης, αντίστοιχα, οι οποίοι υποδεικνύουν ότι «η προσέγγισή σας βρίσκεται σε αντίθεση με τη συμφωνία πλαίσιο που από κοινού υπογράψαμε». Στην επιστολή που απέστειλαν στον αρμόδιο υπουργό, οι γραμματείς ζητούν συνάντηση «για συζήτηση, ώστε να υπάρξει ομαλή κατάληξη», όπως αναφέρεται.  

Σύμφωνα πάντα με τον «Φ», Ο ΥΠΟΙΚ, στην αρνητική τοποθέτησή του, σχεδόν επί όλων των αιτημάτων, ο υπουργός Οικονομικών σε επιστολή προς τις συντεχνίες, εξηγεί ότι «το αίτημα σας για παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων ή για μείωση του ποσοστού της μόνιμης κλιμακωτής μείωσης των απολαβών δεν μπορεί να ικανοποιηθεί στο παρόν στάδιο».
  

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Εργατικά ατυχήματα, ΕΕΕ και αδήλωτη εργασία, προαγωγές στο δημόσιο, κόστος εργασίας

Αύξηση ατυχημάτων σε χώρους εργασίας
Παγκύπρια εκστρατεία επιθεώρησης βιομηχανιών παρασκευής τροφίμων και ποτών, δηλαδή κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, οινοποιεία, μονάδες γάλακτος, αναψυκτικών και χυμών κ.λπ. πραγματοποιεί αυτό τον μήνα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις εν λόγω βιομηχανίες και σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα επί της ανάγκης λήψης προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων.
Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, οι κυριότερες αιτίες εργατικών ατυχημάτων στις μονάδες παρασκευής τροφίμων και ποτών είναι από τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, οι πτώσεις στο ίδιο επίπεδο και οι πτώσεις από ύψος, οι παγιδεύσεις και συνθλίψεις από τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών και οι συγκρούσεις προσώπων με κινούμενα ή μεταφερόμενα αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων και οχημάτων. 
Η εκστρατεία αποσκοπεί στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις βασικές πρόνοιες της περί ασφάλειας και υγείας νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους πιο πάνω κινδύνους. Επιπρόσθετα, οι επιθεωρητές θα ελέγχουν κατά πόσο έχουν ετοιμαστεί οι γραπτές εκτιμήσεις κινδύνου από τα κρεοπωλεία και ο βαθμός στον οποίο αξιοποιήθηκε το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA), που κατάρτισε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Σημειώνεται ότι το εν λόγω εργαλείο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο δωρεάν.
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405617 και 22405676 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση etsekme@dli.mlsi.gov.cy. 
Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, πέρσι τα γνωστοποιηθέντα ατυχήματα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αυξήθηκαν στα 1.905 από 1.596 το 2015 και 1.618 το 2014. Το 2008 τα ατυχήματα κτύπησαν κόκκινο καθώς έφτασαν στα 2.367 και μετά ακολουθούσε καθοδική πορεία μέχρι το 2013, όταν μειώθηκαν στα 1.538, για να ακολουθήσει μετά και πάλι ανοδική πορεία. 
Η πλειονότητα των ατυχημάτων το 2016 σημειώθηκε στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία 27,19% και ακολουθούσε η μεταποιητική δραστηριότητα με 18,85% και η τριάδα  συμπληρώνεται με το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 15,01%. 
  Αντωνία Λαμπράκη

 Δικαιούχοι του ΕΕΕ αδήλωτοι εργάτες 
Νομικές αδυναμίες και ασάφειες διαπιστώνει η Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που προβλέπει τη σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, που θα αναλάβει τον έλεγχο της εφαρμογής 28 νομοθεσιών. Πρόκειται για το νομοσχέδιο του οποίου την ψήφιση παραμέρισε η Βουλή πριν το κλείσιμο του Σώματος για τις διακοπές.
 
Χθες, το νομοσχέδιο επανήλθε ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας και ηγέρθησαν εκ νέου διάφορα νομικά ζητήματα και η Επιτροπή αποφάσισε όπως σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία τα εξετάσουν ένα προς ένα, εντός των επόμενων ημερών, με στόχο να υπερπηδηθούν τα όποια νομικά εμπόδια και στις 22 Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο να αχθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.
 
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Φακοντής ζήτησε τη μη περίληψη του νόμου για την καταβολή του ΕΕΕ στο πεδίο ελέγχου των επιθεωρητών.
 
Θέση που απέρριψε το υπουργείο Εργασίας, με τον λειτουργό του Άντη Αποστόλου να δηλώνει ότι οι μισές καταγγελίες που υποβάλλονται για αδήλωτη εργασία αφορούν δικαιούχους του ΕΕΕ. Ο νόμος, υπέδειξε, αφορά εργοδότες και, αν αφαιρεθεί αυτή η διάταξη, μας αφαιρείται ένα όπλο κατά της αδήλωτης, όπως είπε.
 
Εκτενής συζήτηση έγινε για τα καθήκοντα των βοηθών επιθεωρητών οι οποίοι θα προσλαμβάνονται με μίσθωση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα και θα συνοδεύουν τους επιθεωρητές του υπουργείου Εργασίας. Ο γ.δ. του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Ασσιώτης διαβεβαίωσε ότι αυτοί θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο.
 
Επίσης, διασκεδάζοντας τις βουλευτικές ανησυχίες για διπλές επιθεωρήσεις, ο κ. Αποστόλου εξήγησε ότι κάθε επιθεωρητής θα ενημερώνει το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. Οι νομικές διαδικασίες για δίωξη ενός παραβάτη εργοδότη, εξήγησε, θα γίνονται από τους διευθυντές του υπουργείου Εργασίας, αφού μελετήσουν σημείωμα που θα ετοιμάζουν οι επιθεωρητές.
 
Στις ανησυχίες της Βουλής ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αντισυνταγματικές πρόνοιες, επειδή παρέχει τη δυνατότητα στον υπουργό Εργασίας να περιλαμβάνει και νέες νομοθεσίες στο πεδίο ελέγχου του, τελικά, το υπουργείο Εργασίας συμφώνησε σε διαγραφή του εν λόγω άρθρου.
 
Αντωνία Λαμπράκη

15/9/2017

Κόβονται επιδόματα λόγω μαύρης εργασίας


Θέσεις προαγωγής με τη σέσουλα
Δεν προλαβαίνει η Βουλή να εξετάζει αιτήματα για ξεπάγωμα θέσεων προαγωγής. Η νέα διαδικασία, που εφαρμόζει η Βουλή τους τελευταίους μήνες, έχει ως αποτέλεσμα να εγκρίνονται κατά δεκάδες οι προαγωγές.

Μάλιστα, η νέα διαδικασία προαγωγών, για την οποία τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Βουλή, δεν είναι άσχετη με την προεκλογική περίοδο που διανύουμε. Πλέον όλες οι υπηρεσίες και τα κυβερνητικά τμήματα είναι έρμαιο των κομμάτων.

Να σημειωθεί πως η νέα διαδικασία φαίνεται να κούρασε και τους βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις ξεπαγώνουν τις θέσεις με συνοπτικές διαδικασίες. Φυσικά υπάρχουν και θέσεις για τις οποίες έχουν επιφυλάξεις και απαιτούν την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων προτού δώσουν το πράσινο φως.

Τις τελευταίες ημέρες στο Κοινοβούλιο αποστάλθηκαν αιτήματα για την απελευθέρωση περίπου 60 θέσεων προαγωγής, οι οποίες την ερχόμενη Δευτέρα θα τεθούν ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Τα νέα αιτήματα προέρχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, το υπουργείο Μεταφορών, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Συγκεκριμένα ο ΚΟΤ ζητά το ξεπάγωμα 27 θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής.
Οι θέσεις αφορούν την Υπηρεσία Αρχείου του Οργανισμού, την Υπηρεσία Λογιστηρίου, το Τμήμα Στρατηγικής και Προϊόντος, το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας.

Ο ΚΟΤ, επικαλούμενος τα θετικά αποτελέσματα της αύξησης τουρισμού, τονίζει πως επιβάλλουν τη θωράκιση του Οργανισμού για να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις που απέκτησε η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός. Στη Βουλή στάλθηκε και αίτημα για το ξεπάγωμα 12 θέσεων προαγωγής γραμματειακού λειτουργού και θέσεις ανώτερου λειτουργού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άλλες 16 θέσεις προαγωγής ζητά και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρόσθετο ετήσιο κόστος των 16 προαγωγών της ΑνΑΔ εκτιμάται στις €63,3 χιλιάδες. Αίτημα για τη διενέργεια μιας προαγωγής έχει και το υπουργείο Μεταφορών. Πρόκειται για μια θέσης προαγωγής για ανώτερο λειτουργό Ελέγχου στη Διεύθυνση Ελέγχου του υπουργείου.
 

  Ελευθερία Παϊζάνου  


Κατά 0,4% αυξήθηκε το ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο το 2ο τρίμηνο του 2017

sigmalive

·       Το ωρια

το ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 0,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την Eurostat. Η Eurostat ανακοίνωσε ότι το μισθολογικό μέρος του κόστους εργασίας αυξήθηκε κατά 0,5%, αλλά άλλα συνοδευτικά έξοδα μειώθηκαν κατά -0,1%. Τα δύο βασικά στοιχεία του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και οι μισθοί και το ονομαζόμενο "μη μισθολογικό κόστος".

Εν τω μεταξύ, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,8% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) και κατά 2,2% στην ΕΕ28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,4% και 1,6% αντίστοιχα.
Στη ζώνη του ευρώ, οι μισθοί και τα ωρομίσθια αυξήθηκαν κατά 2,0% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά 0,8%, το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 1,3% και + 1,6% αντίστοιχα. Στην ΕΕ28 οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,4% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 1,5% και + 1,9% αντίστοιχα.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 1,5% στη βιομηχανία, κατά 2,0% στις κατασκευές, κατά 2,1% στις υπηρεσίες και κατά 1,4% στη μη χρηματοπιστωτική οικονομία. Στην ΕΕ28, το εργατικό κόστος ανά ώρα αυξήθηκε κατά 2,2% στη βιομηχανία, κατά 1,6% στις κατασκευές, κατά 2,7% στις υπηρεσίες και κατά 1,7% στην (κυρίως) μη χρηματοπιστωτική οικονομία
Το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας για το σύνολο της οικονομίας σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 18,6%), Ουγγαρία (+ 13,0%), Τσεχία (+ 11,1%), Βουλγαρία (+ 11,0% ) και τη Λιθουανία (+ 10,4%). Μείωση σημειώθηκε στη Φινλανδία (-0,3%).
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ